Przetargi

SMP-8/2021 - Remont rozdzielnic elektrycznych na klatkach schodowych (Data: 2021-03-31)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Projekt techniczny
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Załącznik nr 3 - Wzór oferty
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Wyniki
SMP-7/2021 - Remont balkonów elewacji szczytowej południowej, części tarasu, części elewacji oraz opierzeń budynku wielorodzinnego. (Data: 2021-03-31)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1-5,8 - Wzór oferty
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załącznik nr 7 - Przedmiar robót
Wyniki
SMP-3/2021 - Przeglądy okresowe jednoroczne i pięcioletnie (Data: 2021-02-24)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Wzór umowy powierzenia danych
Wyniki
SMP-4/2021 - Dostawa i montaż podzielników kosztów centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych i użytkowych, wraz z wykonaniem odczytów rocznych oraz rozliczeń kosztów zużycia energii cieplnej. (Data: 2021-02-24)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wykaz nieruchomości
Załącznik nr 2 - Minimalne wymagania dla podzielników
Załącznik nr 3 - Wzór oferty
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Wzór oferty - wersja edytowalna
Wyniki
Dodatkowe pytania i wyjaśnienia do SIWZ - 01.03.2021 r.
Dodatkowe pytania i wyjaśnienia do SIWZ - 02.03.2021 r.
Dodatkowe pytania i wyjaśnienia do SIWZ - 03.03.2021 r.
Dodatkowe wyjaśnienia do SIWZ - 05.03.2021 r.
SMP-2/2021 - Sanitarna wycinka drzew - trzebież późna (Data: 2021-01-27)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Zestawienie mas drewna
Załącznik nr 2 - Mapka poglądowa
Załącznik nr 3 - Wzór oferty
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Wyniki
Dodatkowe wyjaśnienia
SMP-8-08/2020 - Remont balkonów elewacji szczytowej południowej, części tarasu, części elewacji oraz opierzeń budynku wielorodzinnego przy ul. Ludwika Zamenhofa 109-112 (Data: 2020-09-02)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki nr 1-5,8 - Wzór oferty
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załącznik nr 7 - Ślepy kosztorys, przedmiar robót
Wyniki
SMP-5-02/2020 Remont klatek schodowych - malowanie (Data: 2020-02-18)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1- Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót - 25.02.2020
Wyniki
Pytania dodatkowe - 25.02.2020r. - Zmiana przedmiaru robót
SMP-3-02/2020 Przeglądy okresowe jednoroczne oraz pięcioletnie (Data: 2020-02-12)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1- Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Umowa powierzenia danych
Wykaz powierzanych danych
Wyniki
SMP-4-02/2020 Remont balkonów elewacji szczytowej południowej, części tarasu, części elewacji oraz opierzeń budynku wielorodzinnego, mieszkalnego przy ul. Ludwika Zamenhofa 109-112 (Data: 2020-02-12)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1-5,8 - Wzór oferty
Załącznik nr 6 - Wzór Umowy
Załącznik nr 7 - Ślepy kosztorys-PDF
Załącznik nr 7 - Ślepy kosztorys-ATH
Wyniki
SMP-8-09/2019 -Remont balkonów elewacji szczytowej południowej, części tarasu, części elewacji oraz opierzeń budynku wielorodzinnego, mieszkalnego przy ul. Ludwika Zamenhofa 109-112 (Data: 2019-09-11)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1-5,8 - Wzór oferty
Załącznik nr 6 - Wzór Umowy
Załącznik nr 7 - Ślepy kosztorys-PDF
Załącznik nr 7 - Ślepy kosztorys-ATH
Wyniki
SMP-10-09/2019 - Remont elementów małej architektury wraz z dostawą i montażem urządzeń fitness (Data: 2019-09-11)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Ślepy kosztorys-PDF
Załącznik nr 2 - Mapka poglądowa
Załącznik nr 2 - Mapka poglądowa_Schemat
Załącznik nr 3 - Wzór oferty
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Wyniki
Ogłoszenie na przetarg ofertowy na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkaniowego (Data: 2019-08-27)
SIWZ + zał
Regulamin przetargu
Wyniki
SMP-5-02/2019 Montaż elementów usprawniających wentylację (Data: 2019-02-28)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Wyniki
SMP-7-02/2019 Roboty ziemne oraz remont ciągów pieszo-jezdnych (Data: 2019-02-28)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót
Załącznik nr 2 - Mapki poglądowe
Załącznik nr 3 - Instrukcja montażu pojemników półpodziemnych
Załącznik nr 4 - Wzór oferty
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Wyniki
SMP-6-02/2019 Remont klatek schodowych - malowanie (Data: 2019-02-28)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót
Wyniki
SMP-4-01/2019 Roboty ziemne oraz remont ciągów pieszo-jezdnych (Data: 2019-02-27)
PRZETARG UNIEWAŻNIONY
SIWZ + zał
Dodatkowe pytania i wyjaśnienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót
Załącznik nr 2 - Mapki poglądowe
Załącznik nr 3 - Instrukcja montażu pojemników półpodziemnych
Załącznik nr 4 - Wzór oferty
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Wyniki
SMP-1-01/2019 Wykonanie przeglądów jednorocznych oraz pięcioletnich w zasobach SM Przylesie w Lesznie (Data: 2019-01-30)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Umowa powierzenia danych
Wykaz powierzonych danych
Wyniki
Ogłoszenie na przetarg (Data: 2018-08-22)
SIWZ + zał
Wyniki
SMP-9-08/2018 - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenach należących do Spółdzielni przy ul. Ludwika Zamenhofa wraz z terenami bezpośrednio przylegającymi (Data: 2018-08-13)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Mapa poglądowa ul. Ludwika Zamenhofa
Załącznik nr 2 - Harmonogram prac pielęgnacyjnych
Załącznik nr 3 - Wzór oferty
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Wyniki
SMP-6-02/2018 -Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (Data: 2018-03-08)
remontu elewacji wraz ze zmianą kolorystyki oraz remontu balkonów budynku wielorodzinnego przy ul. Ludwika Zamenhofa 109-112
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki nr 1-5 - Wzór oferty
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Wyniki
SMP-5-02/2018 - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenach należących do Spółdzielni przy ul. Studziennei oraz ul. Tadeusza Rejtana wraz z terenami bezpośrednio przylegającymi (Data: 2018-03-07)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Mapa poglądowa ul. Tadeusza Rejtana
Załącznik nr 1 - Mapa poglądowa ul. Studzienna
Załącznik nr 2 - Harmonogram prac pielęgnacyjnych
Załącznik nr 3 - Wzór oferty
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Wyniki
SMP-1-01/2018 - Wykonanie przeglądów okresowych jednorocznych oraz pięcioletnich budynków w zasobach Spółdzielni (Data: 2018-01-31)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Umowa powierzenia danych
Wyniki
SMP-8-08/2017 - Remont tarasu budynku przy ul. Zamenhofa 111-112 (Data: 2017-09-04)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wzór oferty wraz z załącznikami
Wzór umowy
Przedmiar robót
Wyniki
SMP-6-04/2017 - Remont elewacji i dachu wraz z jego dociepleniem budynków wielorodzinnych przy ul. Rejtana 100-107 (Data: 2017-04-13)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1-5,10 - Wzór oferty
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna (plik spakowany)
Załącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 9 - Zestawienie etapów płatności
Wyniki
SMP-4-01/2017 - Montaż elementów usprawniających wentylację wraz z robotami towarzyszącymi (Data: 2017-01-20)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Wyniki
SMP-5-01/2017 - Wykonanie przeglądów okresowych jednorocznych oraz pięcioletnich budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej (Data: 2017-01-20)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Wyniki
Pytania dodatkowe - 26.01.2017r.
SMP-1-01/2017 - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami małej architektury (Data: 2017-01-12)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - aktualny, zmiana treści 16.01.2017
Załącznik nr 1-5 - Wzór oferty
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załącznik nr 7 - Plan zagospodarowania
Załącznik nr 7 - Opis techniczny
Załącznik nr 7 - Kosztorys ofertowy (plik spakowany)
Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 7 - Plan zagospodarowania - skala 1:100
Załącznik nr 7 - Rysunki (plik spakowany)
Załącznik nr 7 - Rysunki- elektryka (plik spakowany)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- nieaktualny
Wyniki
Informacja o zmianie treści SIWZ
Pytania dodatkowe - 17.01.2017r.
Pytania dodatkowe - 18.01.2017r.
SMP-2-01/2017 -Najem lokali użytkowych oraz garażu w zasobach SM Przylesie (Data: 2017-01-12)
Szczegóły w zakładce "Wolne lokale"
SIWZ + zał
Wyniki
SMP-7-09/2016 Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przylesie w Lesznie (Data: 2016-10-27)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1-5 oraz 10
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna (plik spakowany)
Załącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 9 - Zestawienie etapów płatności
Załącznik nr 11 - Opinia techniczna
Wyniki
Termin realizacji - wyjaśnienie
SMP-6-06/2016 Montaż elementów usprawniających wentylację wraz z robotami towarzyszącymi (Data: 2016-06-29)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wzór Umowy
Wyniki
Pytania dodatkowe wraz z wyjaśnieniami - 04.07.2016
Pytania dodatkowe wraz z wyjaśnieniami - 06.07.2016
SMP-5-04/2016 Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu (Data: 2016-04-15)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki nr 1-5 - Wzór oferty wraz z oświadczeniami
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna - Projekt zagospodarowania
Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna - Kosztorys zerowy (plik spakowany)
Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Wyniki
SMP-4-03/2016 Remont chodników w zasobach SM Przylesie (Data: 2016-03-18)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót
Załącznik nr 2 - Wzór Oferty
Załącznik nr 3 - Wzór Umowy
Załącznik nr 4 - Mapa poglądowa wskazująca przedmiot zamówienia
Pytania dodatkowe wraz z wyjaśnieniami - 22.03.2016
Wyniki
Zmiana terminu składania ofert
SMP-3-03/2016 Wykonanie przeglądów okresowych jednorocznych oraz pięcioletnich budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej (Data: 2016-03-16)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wzór Umowy
Pytania dodatkowe wraz z wyjaśnieniami - 18.03.2016
Wyniki
SMP-15-12/2015 - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach SM Przylesie (Data: 2015-12-11)
Zadanie nr 1 - ul. Tadeusza Rejtana 40-52 Zadanie nr 2 - ul. Ludwika Zamenhofa 99-101 oraz 102-106
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1-5 oraz 10 - Wzór oferty
Załącznik nr 6 - Wzór Umowy
Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna - Zadanie nr 1 - ul. Rejtana 40-52 (plik spakowany)
Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna - Zadanie nr 2 - ul. Zamenhofa 99-101 (plik spakowany)
Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna - Zadanie nr 2 - ul. Zamenhofa 102-106 (plik spakowany)
Załącznik nr 8 - Harmonogram
Załacznik nr 9 - Etapy płatności
Wyniki
SMP-14-11/2015 - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach SM Przylesie (Data: 2015-11-27)
Zadanie nr 1 - ul. Tadeusza Rejtana 15-27 Zadanie nr 2 - ul. Tadeusza Rejtana 28-39
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1-5 oraz 10 - Wzór oferty
Załącznik nr 6 - Wzór Umowy
Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna - Zadanie nr 1 - ul. Rejtana 15-27 (plik spakowany)
Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna - Zadanie nr 2 - ul. Rejtana 28-39 (plik spakowany)
Załacznik nr 8 - Harmonogram
Załacznik nr 9 - Etapy płatności
Wyniki
SMP-13-11/2015 - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach SM Przylesie (Data: 2015-11-06)
Termomodernizacja budynków mieszkalnych: Zadanie nr 1 - ul. Ludwika Zamenhofa 1-6 Zadanie nr 2 - ul. Ludwika Zamenhofa 8-13 Zadanie nr 3 - ul. Ludwika Zamenhofa 14-17
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki nr 1-5,10
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załacznik nr 7 - Zadanie nr 1 - ul. Zamenhofa 1-6 (plik spakowany)
Załącznik nr 7 - Zadanie nr 2 - ul. Zamenhofa 8-13 (plik spakowany)
Załącznik nr 7 - Zadanie nr 3 - ul. Zamenhofa 14-17 (plik spakowany)
Załącznik nr 8 - Harmonogram
Załącznik nr 9 - Etapy płatności
Wyniki
SMP-12-10/2015 - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach SM Przylesie (Data: 2015-10-27)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1-5 oraz 10 - Wzór oferty
Załącznik nr 6 - Wzór Umowy
Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna - Zadanie nr 1 - ul. Studzienna 3,5,7,9 (plik spakowany)
Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna - Zadanie nr 2 - ul. Studzienna 11,13,15 (plik spakowany)
Załącznik nr 8 - Harmonogram
Załacznik nr 9 - Etapy płatności
Wyniki
Wyjaśnienie odnośnie terminu wykonania prac.
SMP-11-08/2015 - Modernizacja chodników w zasobach SM Przylesie (Data: 2015-08-18)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Przedmiar Robót
Załącznik nr 2 - Wzór Oferty
Załącznik nr 3 - Wzór Umowy
Wyniki
SMP-10-04/2015 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem. (Data: 2015-04-14)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiar branży elektrycznej - poprawiona wersja 21.04.2015r.
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót (plik spakowany RAR)
Załącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna (plik spakowany RAR)
Załącznik nr 3 - Wzór oferty
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Wyniki
Informacja o wysokości wadium
SMP-1-01/2015 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Data: 2015-04-13)
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przylesie w Lesznie w zakresie określonym w dokumentacji projektowo - technicznej stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ.
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki nr 1 do 5 oraz nr 10
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załącznik nr 7 - Dodatkowe informacje
Załącznik nr 7 - Zamenhofa 19-24
Załącznik nr 7 - Zamenhofa 26-31, 49-50
Załącznik nr 7 - Zamenhofa 34-36
Załącznik nr 7 - Zamenhofa 38-39
Załącznik nr 7 - Zamenhofa 40-42
Załącznik nr 7 - Zamenhofa 70-72
Załącznik nr 7 - Zamenhofa 73-83
Załącznik nr 7 - Zamenhofa 84-86
Załącznik nr 7 - Zamenhofa 88-98
Załącznik nr 7 - Rejtana 5-14
Załącznik nr 7 - Rejtana 53-63
Załącznik nr 7 - Rejtana 75-85
Załącznik nr 7 - Rejtana 108-110
Załącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 9 - Etapy płatności
Pytania dodatkowe oraz wyjaśnienia - Aktualizacja 07.01.2015r.
Pytania dodatkowe oraz wyjaśnienia - Aktualizacja 08.01.2015r.
Wyniki
SMP-9-03/2015 - Termomodernizacja Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych (Data: 2015-03-27)
Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki nr 1 do 5 oraz nr 10
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załącznik nr 7 - Zamenhofa 40-42
Załącznik nr 7 - Zamenhofa 84-86
Załącznik nr 7 - Zamenhofa 88-98
Załącznik nr 7 - Rejtana 53-63
Załącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 9 - Etapy płatności
Wyniki
SMP-7-02/2015 - Termomodernizacja Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych (Data: 2015-02-06)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki nr 1 do 5 oraz nr 10
Załącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 9 - Etapy płatności
Załącznik nr 7 - Zadanie nr 1
Załącznik nr 7 - Zadanie nr 2
Załącznik nr 7 - Zadanie nr 3
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Wyniki
SMP-6-02/2015 - Budowa miejsc postojowych, utwardzenie nawierzchni wraz z jej odwodnieniem (Data: 2015-02-06)
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót
Załącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna_A
Załącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna_B
Załącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna_C
Załącznik nr 3 - Wzór oferty
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące postępowania

Wyniki
Zmiana terminu składania ofert
SMP-2-01/2015 - Wymiana stolarki okiennej (Data: 2015-01-29)
Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót
Załącznik nr 2 - Wzór oferty
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Wyniki
SMP-3-01/2015 - Wykonanie przeglądów okresowych (Data: 2015-01-29)
Przetarg na wykonanie przeglądów okresowych jednorocznych oraz pięcioletnich w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej.
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Zestawienie lokali i powierzchni
Wyniki
SMP-10-08/2014 - Remont chodników w zasobach SM Przylesie (Data: 2014-08-19)
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodników w zasobach SM Przylesie.
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót
Załącznik nr 2 - Wzór oferty
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Wyniki
SMP-11-08/2014 - Montaż elementów usprawniających wentylację wraz z robotami towarzyszącymi (Data: 2014-08-19)
Przetarg nieograniczony na montaż elementów usprawniających wentylację - turbowentów - wraz z robotami towarzyszącymi.
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Wyniki
SMP-9-07/2014 - Remont tarasu budynku wielorodzinnego (Data: 2014-08-18)
Przetarg nieograniczony na remont tarasu budynku wielorodzinnego w zasobach SM Przylesie
SIWZ + zał
SMP-9-07-2014 - Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót
Załącznik nr 2 - Wzór oferty
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Wyniki
SMP-8-05/2014 - Najem lokali użytkowych (Data: 2014-05-21)
Konkurs ofert na najem wolnych lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni.
SIWZ + zał
Regulamin konkursu ofert na najem lokali użytkowych
Załącznik nr 1 - Lista lokali na wynajem
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Wyniki
SMP-7-04/2014 - Doposażenie placów zabaw (Data: 2014-05-09)
Przetarg nieograniczony na dostawę oraz montaż urządzeń zabawowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie"
SIWZ + zał
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Przedmiar Robót
Załącznik nr 2 - STWiOR
Załącznik nr 3 - Wzór oferty
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Pytania dodatkowe oraz wyjaśnienia

Wyniki

SMP-7-04/2014 - Doposażenie placów zabaw


Przetarg nieograniczony na dostawę oraz montaż urządzeń zabawowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie"

Pliki do pobrania

SMP-7-04-2014 - Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Przedmiar Robót
Załącznik nr 2 - STWiOR
Załącznik nr 3 - Wzór oferty
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Pytania dodatkowe oraz wyjaśnienia

Pliki do pobrania

Pytania dodatkowe SMP-6-03/2014 - aktualizacja 10.04.2014r.0.07 MB
SMP-6-03/2014 - Pytania dodatkowe - aktualizacja0.06 MB
SMP-6-03_2014 - Zał. 1 - Przedmiar robót0.03 MB
SMP-6-03_2014 - Zał.4-Wzór umowy0.1 MB
SMP-6-03_2014 - Zał.3-Wzór oferty0.08 MB
SMP-6-03_2014 - Zał.2-STWiOR0.1 MB
SMP-6-03_2014 - SIWZ- Wymiana stolarki okiennej0.14 MB
SMP-6-03_2014 - OGŁOSZENIE0.03 MB
SMP2-02_2014 - ZMIANA TERMINU0.04 MB
Pytania dodatkowe SMP2-02_20140.06 MB
SMP2-02_2014 - Załącznik nr 9 - Zadanie 32.96 MB
SMP2-02_2014 - Załącznik nr 9 - Zadanie 22.67 MB
SMP2-02_2014 - Załącznik nr 9 - Zadanie 13.06 MB
SMP2-02_2014 - Załącznik nr 7c - Dok.Proj.Rejt64-74- Część 32.6 MB
SMP2-02_2014 - Załącznik nr 7c - Dok.Proj.Rejt64-74- Część 24.31 MB
SMP2-02_2014 - Załącznik nr 7c - Dok.Proj.Rejt64-74- Część 14.49 MB
SMP2-02_2014 - Załącznik nr 7b - Dok.Proj.Zam 64-69- Część 33.88 MB
SMP2-02_2014 - Załącznik nr 7b - Dok.Proj.Zam 64-69- Część 24.78 MB
SMP2-02_2014 - Załącznik nr 7b - Dok.Proj.Zam 64-69- Część 13.57 MB
SMP2-02_2014 - Załącznik nr 7a - Dok.Proj.Zam 51-63- Część 44.83 MB
SMP2-02_2014 - Załącznik nr 7a - Dok.Proj.Zam 51-63- Część 34.89 MB
SMP2-02_2014 - Załącznik nr 7a - Dok.Proj.Zam 51-63- Część 13.57 MB
SMP2-02_2014 - Załącznik nr 7a - Dok.Proj.Zam 51-63- Część 21.19 MB
SMP2-02_2014 - Przedmiary Robót - Zadanie30.3 MB
SMP2-02_2014 - Przedmiary Robót - Zadanie20.25 MB
SMP2-02_2014 - Przedmiary Robót - Zadanie10.29 MB
SMP2-02_2014 - Załącznik nr 8 - Zadanie 30.05 MB
SMP2-02_2014 - Załącznik nr 8 - Zadanie 20.05 MB
SMP2-02-2014 - Załącznik nr 8 - Zadanie 10.05 MB
OGŁOSZENIE SMP 2_02_20140.03 MB
SMP2-02_2014 - Załączniki nr 6 - wzór umowy0.16 MB
SMP2-02_2014 - Załączniki nr 1-50.08 MB
SMP2-02_2014 - Załącznik nr 10 - Nieistotne zmiany projektowe0.05 MB
SMP2-02_2014 - SIWZ0.19 MB
SMP-5-02/2014 - Pytania dodatkowe 0.07 MB
SMP-4-02/2014 - Pytania dodatkowe 0.06 MB
SMP-3-02/2014 - Przeglądy kominiarskie - Dodatkowe wyjaśnienia0.06 MB
SMP-5-02/2014 - Przeglądy elektryczne pięcioletnie0.35 MB
SMP-4-02/2014 - Przeglądy gazowe0.3 MB
SMP-3-02/2014 - Przeglądy kominiarskie0.3 MB
Pytania dodatkowe SMP-1-01/2014 - aktualizacja 24.020.08 MB
SMP-1-01/2014 - Przedmiary w formacie ATH0.02 MB
Projekt kotwienia systemu K2 - Aneks0.44 MB
Harmonogram Zamenhofa 43-480.26 MB
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Znak: SMP-1-01/20140.03 MB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Znak: SMP-1-01/20140.47 MB
Załączniki nr 1-5 do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Znak: SMP-1-01/20140.58 MB
Załącznik nr 6 do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Znak: SMP-1-01/20140.32 MB
Załącznik nr 7 (Projekt budowlany cz. 1) do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Znak: SMP-1-01/20144.2 MB
Załącznik nr 7 (Projekt budowlany cz. 2) do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Znak: SMP-1-01/20143.1 MB
Załącznik nr 7 (cz. 3) do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Znak: SMP-1-01/20142.82 MB
Załącznik nr 9 do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Znak: SMP-1-01/20143.25 MB
Załącznik nr 10 do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Znak: SMP-1-01/20140.34 MB

Biura Spółdzielni czynne są:
pon., wt., czw.: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 16.00
piątek: 7.00 - 14.00
Zarząd przyjmuje interesantów w środy
w godz: 14.00 - 16.00

 

Awarie po godziniach pracy
tel. kom. 665 77 23 23

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" w Lesznie

 

ul.Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno
tel./fax. 65 526-77-23, 526-77-25
email: sekretariat@sm-przylesie.pl