AKTUALNOŚCI

15.09.2021 r. - MPEC Leszno Sp. z o.o. podnosi ceny!


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie przesłało dzisiaj informację o zmianie taryf dla ciepła, które będą obowiązywać od 01.10.2021 r. 

Z taryfami można się zapoznać na stronie www.mpec.leszno.pl/taryfa-i-ceny-ciepla/

Zgodnie z przedstawionymi cenami, wzrost kosztów opłaty stałej wyniesie około 13% natomiast wzrost kosztów opłaty zmiennej wyniesie około 23%.

Opłaty te są niezależne od Spółdzielni. 

 

Mając powyższe na uwadze, zachęcamy Państwa do zwiększenia zaliczek na ogrzewanie oraz podgrzanie ciepłej wody, aby uniknąć wysokich dopłat na koniec okresu rozliczeniowego.

Chęć zwiększenia zaliczek można zgłosić mailowo na adres sekretariat@sm-przylesie.pl lub pisemnie składając odpowiednie oświadczenie w skrzynce podawczej przy wejściu do Spółdzielni. 

 

Formularz oświadczenia:  

FORMULARZ

 

Biura Spółdzielni czynne są:
pon., wt., czw.: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 16.00
piątek: 7.00 - 14.00
Zarząd przyjmuje interesantów w środy
w godz: 14.00 - 16.00

 

Awarie po godziniach pracy
tel. kom. 665 77 23 23

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" w Lesznie

 

ul.Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno
tel./fax. 65 526-77-23, 526-77-25
email: sekretariat@sm-przylesie.pl