Zarząd

Zarząd został powołany przez Radę Nadzorczą . Kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

 

  • Kamila Mulczyńska - Prezes Zarządu od dnia 01.05.2013
  • Łukasz Bieńczak - Z-ca Prezesa Zarządu, Członek Zarządu od dnia 01.09.2019

 

Biura Spółdzielni czynne są:
pon., wt., czw.: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 16.00
piątek: 7.00 - 14.00
Zarząd przyjmuje interesantów w środy
w godz: 14.00 - 16.00

 

Awarie po godziniach pracy
tel. kom. 665 77 23 23

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie"

 

ul. Rejtana 43, 64-100 Leszno
tel./fax. 65 526-77-23, 526-77-25
email: sekretariat@sm-przylesie.pl