Zgłoś problem


Nazwisko i imię * :
Miasto :
Telefon kontaktowy :
Email * :
Treść * :
Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przylesie” moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu realizacji niniejszej zgłoszenia.

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) przyjmuję do wiadomości, iż:
- Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" z siedzibą w Lesznie przy ulicy Rejtana 43.
- Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego zgłoszenia.
- Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie w w/w celu.
Biura Spółdzielni czynne są:
pon., wt., czw.: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 16.00
piątek: 7.00 - 14.00
Zarząd przyjmuje interesantów w środy
w godz: 14.00 - 16.00

 

Awarie po godziniach pracy
tel. kom. 665 77 23 23

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" w Lesznie

 

ul.Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno
tel./fax. 65 526-77-23, 526-77-25
email: sekretariat@sm-przylesie.pl