Szanowni Państwo!

Dbając o ciągłe polepszanie warunków mieszkalnych w naszej spółdzielni, chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat zarządzania i stanu technicznego naszych budynków oraz utrzymania terenów zewnętrznych. W związku z tym,  prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli nam lepiej zrozumieć Państwa potrzeby i oczekiwania.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą do planowania przyszłych działań i inwestycji. Państwa szczere odpowiedzi są dla nas niezwykle cenne.

>> A N K I E T A <<

Wersja papierowa ankiety została umieszczona w Państwa skrzynkach na listy. W przypadku wyboru tej formy, prosimy o zwrot wypełnionej ankiety do skrzynki podawczej przy wejściu do biura Spółdzielni lub przesłanie jej skanu na adres e-mail: sekretariat@sm-przylesie.pl.