Klub „Na Piętrze” powstał jesienią 1990r.

Głównym zadaniem Klubu jest zrzeszanie , integrowanie dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań i zaspokajanie ich potrzeb kulturalnych.
Działalność prowadzona jest w oparciu o koła zainteresowań i sekcje zrzeszające ponad 200 osób pasjonujących się tańcem, śpiewem, teatrem, działaniami plastycznymi, modelarstwem itp.

Uczestnicy każdej sekcji prowadzonej przez profesjonalistów mogą liczyć na dobrą zabawę i pomoc w rozwijaniu swojego talentu, pogłębianiu wiedzy i umiejętności w wybranej przez siebie dziedzinie. Dowodem tego są zdobywane nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach, przeglądach, festiwalach na szczeblu regionalnym , ogólnopolskim i międzynarodowym.

Klub „Na Piętrze” w swojej ofercie ma także propozycje skierowane do dorosłych mieszkańców osiedli. Poza stałymi zajęciami w kołach zainteresowań organizowane są również różnorodne imprezy jak: koncerty noworoczne, spotkania klubowe, bale dla dzieci, wystawy, turnieje, spektakle teatralne, imprezy plenerowe itp.

Szczególnej uwadze klub poświęca dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich wakacji. Co roku na zakończenie wakacji organizowane są zagraniczne warsztaty artystyczne. Zespoły z klubu uczestniczą w życiu kulturalnym miasta i regionu. Chętnie korzystają z zaproszeń miejskich instytucji , swoimi występami urozmaicając organizowane przez nich różnorodne imprezy.