W piątek 05.01.2024 r. Urząd Regulacji Energetyki opublikował, zatwierdzoną na 2024 r. taryfę za ciepło MPEC Sp. z o.o. w Lesznie.  Pełna taryfa dostępna jest >>TUTAJ<< 

Na koszty energii cieplnej składa się kilka pozycji, takich jak:

  1. Opłata za moc zamówioną.
  2. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe.
  3. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe.
  4. Cena ciepła.

Uwzględnienie wszystkich tych elementów, może dać odpowiedź, na temat faktycznych obniżek bądź podwyżek kosztów energii cieplnej. Poniżej znajduje się porównanie kosztów przykładowego węzła cieplnego, na podstawie zużycia i faktur za ciepło, za miesiąc Grudzień 2023 r.

 

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, że koszt ciepła w rozpatrywanym okresie zmniejszy się o -7,2% przy założeniu, że w kolejnych miesiącach 2024 r. cena się nie zmieni a zużycie będzie na tym samym poziomie.

Na ostateczne koszty energii cieplnej znaczący wpływ mają także warunki panujące na zewnątrz, długość sezonu grzewczego a tym samym  ilość zużytej energii. Rozliczeniowy sezon grzewczy trwa od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r. Po jego zakończeniu możliwe będzie umniejszenie zaliczek na poczet kosztów ogrzewania, przy wykazanej nadpłacie lub na uzasadniony wniosek.