W związku z obowiązkami, jakie zostały nałożone na Spółdzielnię z tytułu Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 listopada 2023 r. zatwierdzone zostały dwa regulaminy:

  1. Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Lesznie
  2. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat
    za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Lesznie.

Z powyższymi regulaminami można zapoznać się >>TUTAJ<<