INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GARAŻY

POSIADAJĄCYCH LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH GARAŻOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie zawiadamia, iż w poniżej wskazanych terminach odbędą się odczyty liczników energii elektrycznej w garażach:

18.12.2023 r. (poniedziałek) w godz. 14.00 – 14.30  ul. Rejtana – zespół garażowy „A”,

18.12.2023 r. (poniedziałek) w godz. 14.30 – 15.00  ul. Rejtana – zespół garażowy „B”,

19.12.2023 r. (wtorek) w godz. 14.00 – 14.30  ul. Rejtana – zespół garażowy „C”,

19.12.2023 r. (wtorek) w godz. 14.30 – 15.00  ul. Rejtana 100-102,

20.12.2023 r. (środa) w godz. 14.00 – 14.30  ul. Zamenhofa 109-112 garaże,

20.12.2023 r. (środa) w godz. 14.30 – 15.00 ul. Zamenhofa – zespół garażowy obok WKU,

 

W przypadku nieobecności w w/w terminie, prosimy o samodzielny odczyt licznika i podanie jego stanu, najpóźniej do dnia 22.12.2023 r.:

– w siedzibie SM dział Obsługi Klienta pokój 108 – parter,

– telefonicznie pod numerem 65 526 95 55,

– na adres e mail sekretariat@sm-przylesie.pl.