Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie informuje, że zgodnie z poniższym harmonogramem przeprowadzany będzie obowiązkowy okresowy przegląd techniczny obiektów. Prosimy o obecność i udostępnienie lokali.