Z uwagi na specyfikę konstrukcji bloków z wielkiej płyty, piony instalacyjne „przechodzą” przez mieszkania. Mieszkańcy zobowiązani są do zapewnienia swobodnego dostępu do pionów instalacyjnych, celem wymiany wodomierzy, zaworów odcinających czy samych pionów. Na rynku dostępnych jest wiele różnych systemów drzwiczek rewizyjnych, które pozwalają na zamaskowanie otworu rewizyjnego.

Planując remont, należy uwzględnić konieczność zapewnienia swobodnego dostępu, poprzez odpowiedni otwór rewizyjny. Minimalnymi wymiarami pozwalającymi na przeprowadzenie prac jest wymiar 30cm x 50cm. Jeżeli jest taka techniczna możliwość zalecamy pozostawienie otworu o większych wymiarach. Spotykane są także rozwiązania, gdzie na wysokości szachtu została zamontowana zwijana roleta, odsłaniająca cały pion w razie konieczności.

Pozostawienie mniejszych otworów niż minimalne, powoduje znaczne utrudnienie przy pracach remontowych czy też przy usuwaniu awarii co wpływa na znaczne wydłużenie czasu, potrzebnego do realizacji zadania. Często okazuje się, że wymiana zaworów, wodomierzy czy pionów jest niemożliwa do wykonania. Zatem chcąc uniknąć niepotrzebnych trudności, należy zadbać o odpowiedni dostęp do pionów instalacyjnych.