POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§1

DEFINICJE

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.sm-przylesie.pl

Administrator – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie, prowadząca działalność pod adresem: ul. T. Rejtana 43, 64-100 Leszno, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 697-001-52-41, o nadanym numerze REGON: 001275696, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043991, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§2

RODZAJE COOKIES

Cookies sesyjne – są to pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji czyli opuszczeniu strony lub zamknięciu przeglądarki pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies stałe – są to pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis, które przechowywane są przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika jednak przez okres nie dłuższy jak jeden rok.

§3

BEZPIECZEŃSTWO

Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

§4

CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookies do celów logowania Użytkowników w Serwisie.

Dane statystyczne – Administrator wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§5

SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych zewnętrznych plików Cookies.

§6

MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS

W wielu przypadkach Urządzenie Użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie na nim plików Cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może również w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych.

§7

WYMAGANIA SERWISU

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

§8

ZMIANY W POLITYCE COOKIES

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.