Cztery turnusy tegorocznych wakacyjnych półkolonii w Klubie na Piętrze Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie już za nami!
Łącznie w półkoloniach wzięło udział 106 uczestników. Program półkolonii obejmował różnorodne zajęcia edukacyjne, sportowe i rozrywkowe, zapewniał interakcję z rówieśnikami i czas spędzany na świeżym powietrzu.
Odwiedziliśmy i poznaliśmy między innymi:
Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy za miło spędzony czas i życzymy miłego powrotu do szkoły!