W dniu 31.10.2022 r. rozpoczęła się budowa miejsc postojowych przy boisku sportowym przy ul. Tadeusza Rejtana. Projekt przewiduje powstanie 10 miejsc postojowych oraz nasadzenie nowych drzew i krzewów oraz remont części istniejących chodników.

Zadanie jest realizacją wniosku Walnego Zgromadzenia Członków z 2018 r.