Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie informuje, że tegoroczna letnia przerwa w dostawie energii cieplnej na cele ciepłej wody użytkowej, spowodowana koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych systemu ciepłowniczego, nastąpi w terminie od 27.06.2022 r. do 06.07.2022 r.