OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA – Znak: SMP-7/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie ul. Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno ogłasza przetarg nieograniczony na budowę miejsc postojowych wraz z robotami towarzyszącymi – Tadeusza Rejtana.