Zakończył się remont chodnika przy ul. Tadeusza Rejtana 112-116, wykonany wspólnie z miastem Leszno w ramach Inicjatyw Lokalnych.

W ramach przeprowadzonych prac została wykonana nowa podbudowa, obniżono krawężniki oraz wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej.