Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie informuje, że w związku z zakończeniem roku finansowego wnioski o wyliczenie kosztów termomodernizacji do spłaty przypadających na dany lokal złożone po dniu 02.12.2022 r. zostaną rozpatrzone po 10 stycznia 2023 r.