Drugi termin wymiany wodomierzy obowiązuje dla lokali, w których nie dokonano wymiany w pierwszym terminie.

Uprzejmie prosimy Państwa o:

 OBECNOŚĆ W WYZNACZONYM TERMINIE

 PRZYGOTOWANIE DOSTĘPU (zdjęcie zabudów, odstawienie mebli, itp.)