Uprzejmie prosimy Państwa o:

 OBECNOŚĆ W WYZNACZONYM TERMINIE

 PRZYGOTOWANIE DOSTĘPU (zdjęcie zabudów, odstawienie mebli, itp.)