26 czerwca
o godzinie 17:00
zapraszamy na
wystawę prac uczestników sekcji plastycznej Klubu „Na Piętrze”
podsumowującą sezon 2022/23. ????
Otwarcie wystawy uświetni występ zespołu wokalnego
FERMATKA
ze studia piosenki Klubu. ????