W dniu 02.09.2022 r. została zainaugurowana działalność klubu „Na Piętrze” Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Lesznie w sezonie 2022/2023, zajęciami z Jogi. Zajęcia prowadzone są przez Panią Agnieszkę Sakowicz.

Klub „Na Piętrze” proponuje także szereg innych zajęć, na które serdecznie zapraszamy.

Aktualny grafik zajęć znajduje się w zakładce Klub/Sekcje i grafik zajęć

Odpłatność za zajęcia:

Lp. Odpłatność miesięczna
[zł]
1. Członek Spółdzielni 15 miesięcznie
2. Mieszkaniec Spółdzielni bez członkostwa 35 miesięcznie
3. Osoba spoza Spółdzielni 80 miesięcznie
4. Jednorazowe wejście na zajęcia- joga, gimnastyka, rytmika, salsa 15 /zajęcia (członkowie);

25 /zajęcia (pozostali)

UWAGA ! Powyższe opłaty nie dotyczą zajęć z KravMaga, które prowadzone są przez podmiot zewnętrzny. Spółdzielnia jedynie wynajmuje odpłatnie pomieszczenia na prowadzenie zajęć.