Szanowni lokatorzy,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” informuje, że zakończenie sezonu grzewczego 2023/2024 jest zaplanowane na 10. maja.

Po zakończeniu sezonu grzewczego, prosimy o o otwarcie głowic termostatycznych kaloryferów w lokalach na maksymalne pozycje. Działanie to pomoże uniknąć zapowietrzenia instalacji podczas rozruchu w nadchodzącym sezonie.

 

 

Przypominamy również, że tegoroczna letnia przerwa w dostawie energii cieplnej na cele ciepłej wody użytkowej, spowodowana koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych systemu ciepłowniczego, zaplanowana jest w terminie od 24 czerwca 2024 r. do 3 lipca 2024 r.