Mieszkańcy Spółdzielni mogą wystawić choinki obok pojemników na odpady zmieszane, przez cały okres trwania zbiórki tj. do końca lutego. Choinki powinny być pozbawione wszelkich ozdób, stojaków oraz donic. Po tym terminie, choinkę należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).