TERMOMODERNIZACJA

  Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych 2017

W 2017 roku termomodernizacji poddane zostaną już ostatnie budynki wybudowane w technologii wielkiej płyty, znajdujące się w zasobach Spółdzielni.  Mowa tutaj o budynkach przy ul. Rejtana 111-116. Została już podpisana umowa z Wykonawcą robót, którym została firma Zakład Ogólnobudowlany Janusz Hajdacz , ul. Szamotulska 95, 64-551 Otorowo. Termin zakończenia prac planowany jest na dzień 31.07.2017r. 

Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych 2014-2016


Na ukończeniu znajduje się już proces termomodernizacji zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie.

 

     W ciągu 3 lat zostało docieplonych około 72.000m2 elewacji, wyremontowanych około 9.500m2 posadzek balkonowych. W trakcie prac dokonano również wzmocnienia warstwy fakturowej konstrukcji wielkiej płyty poprzez montaż około 23.000 systemowych kotew stalowych. Przy okazji prac odtworzono instalację odgromową budynków oraz zamontowano na kominach maszty, służące do instalacji anten telewizyjnych. Cała wykonana do tej pory termomodernizacja kosztowała około 27 milionów złotych, z czego kwota 14,3 miliona złotych stanowi koszt prac związanych z ograniczeniem strat ciepła, natomiast pozostała kwota wynika z innych prac remontowych.

 

     Zarząd za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 2 milionów złotych co stanowi około 14% kosztów kwalifikowanych.

 

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, realny wzrost czynszu z tytułu termomodernizacji wyniósł  około 60zł dla lokatora zajmującego mieszkanie o powierzchni użytkowej 60m2.

 

   Niewielka część lokatorów zwracała uwagę na pozycję w czynszu pod nazwą Termomodernizacja i wskazywała, iż znacznie ona przekracza wspomniane na wielu spotkaniach 60zł. Pracownicy Spółdzielni, rzetelnie wyjaśniali, iż kwota wskazana na zawiadomieniu o wysokości opłat, określa realnie poniesione koszty, natomiast jeśli porówna się wysokość czynszu po termomodernizacji oraz wysokość czynszu przed termomodernizacją to wysokość dopłaty do czynszu faktycznie waha się w granicach wspomnianych 60zł.

 

 

 

 

 

16.05.2016

 

   Rusztowaniami został już obstawiony budynek przy ul. Zamenhofa 14-17, W części wykonano już kotwienia ścian warstwowych. Prace na tym obiekcie nie powinny potrwać dłużej niż do końca sierpnia

   Rozpoczęły się również prace na nieruchomości przy ul. Rejtana 28-39. Na części został już przyklejony styropian. Na ukończeniu są prace wykonywane na dachu budynków.

Trwają prace na budynku przy ul. Zamenhofa 102-106 natomiast prace na budynku przy ul. Zamenhofa 99-101 zmierzają ku końcowi.

 


21.04.2016

 

Dobiegają końca prace remontowe na budynku przy ul. Studziennej 11-15. Na budynku przy Studziennej 3-9 prace są już zaawansowane. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wykonawcę - Firma Malkor - w następnym tygodniu zostaną ustawione rusztowania na budynku przy ul.Zamenhofa 14-17.

Zaawansowane prace są również na budynku przy ul. Rejtana 15-27. Według oświadczenia wykonawcy po weekendzie majowym  staną rusztowania na budynku przy ul. Rejtana 28-39.

 26.02.2016

Na budynku przy ul. Zamenhofa 99-101 powstało już rusztowanie. Wykonywane są prace związane z montażem kotew systemowych oraz przyklejaniem płyt styropianowych na ścianach szczytowych.

Trwaja prace termomodernizacyjne na obiektach przy ul. Studziennej 3-15. Zostały zamontowane kotwy systemowe oraz przyklejono styropian wraz z warstwą zbrojącą na ścianach szczytowych. Kontynuowane są prace przy skuwaniu posadzek balkonowych.

 

Obiekty przy ul. Rejtana 15-27 nabierają nowej formy. Wykonawca docieplił ściany elewacji południowej, północnej oraz zachodniej klatek 19-20.

Wykonano również warstwe fakturową. Na balkonach zostały wykonane wylewki jastrychowe.

 

 

 


 

26.01.2016

   Rozpoczynają się prace związane z termomodernizacją budynków przy ul. Studziennej 3-9 oraz 11-15. Postawione zostały rusztowania na szczytach budynków. W niedługim czasie postawione zostanie rusztowanie od strony balkonów i rozpoczna się roboty rozbiórkowe.

 Rozstrzygnięty został kolejny przetarg na termomodernizację budynków w 2016r. Dotyczył on następujących zadań:

Zadanie nr 1 - ul. Rejtana 40-52

Zadanie nr 2 - ul. Zamenhofa 99-101

                        ul. Zamenhofa 102-106

Najkorzystniejszą ofertę na obydwa zadania złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Budowlane 

"NOWAK"

Ryszard Nowak

ul. Skryta 6

64-100 Leszno

 


16.12.2015

Rozstrzygnięty został kolejny przetarg na termomodernizację budynków w 2016r. Dotyczył on następujących zadań:

Zadanie nr 1 - ul. Rejtana 15-27

Zadanie nr 2 - ul. Rejtana 28-39

Najkorzystniejszą ofertę na obydwa zadania złożyła firma:

Zakład Ogólnobudowlany

Janusz Hajdacz

ul. Szamotulska 95

64-551 Otorowo

 

    Jednocześnie ogłoszony został kolejny przetarg na termomodernizację dla budynków przy ul. Rejtana 40-52 oraz Zamenhofa 99-101 oraz 102-106. Otwarcie ofert nastąpi 29.12.2015r.

 


 01.12.2015

Już prawie wszystkie zadania przeznaczone do realizacji na 2015r. zostały zakończone. Pozostały jedynie Rejtana 53-63 oraz Zamenhofa 26-31, 49-50. Generalni Wykonawcy tych zadań robią wszystko co w ich mocy aby zakończyć remonty przed końcem grudnia, póki korzystna aura im sprzyja.

 

Rozstrzygnięte zostały również 2 ogłoszone przetargi na termomodernizacje budynków w 2016r. Pierwszy dotyczył budynków przy
ul. Studziennej 3-9 oraz 11-15, natomiast drugi dotyczył budynków przy ul. Zamenhofa 1-6, 8-13 i 14-17.

Najkorzystniejszę oferty na wszystkie te zadania złożyła Firma Malkor Grzegorz Orłowski, ul. Hubala 11, 64-100 Leszno.

 


 

22.10.2015

Zbliżają się terminy zakończenia prac termomodernizacyjnych poszczególnych budynków. Już wiadomo, iż część wykonawców nie zmieści się w terminie wynikającym z umowy. Dotyczy to budynków:

- Zamenhofa 34-36 - prawdopodobny termin odbioru (zgłoszony przez wykonawcę) w połowie listopada,

- Zamenhofa 26-31, 49-50 - prawdopodobny termin odbioru (zgłoszony przez wykonawcę) z końcem listopada,

- Rejtana 5-14 - prace potrwają jeszcze w pierwszym tygodniu listopada,

- Rejtana 75-85 oraz Rejtana 108-110 - prawdopodobny termin odbioru (zgłoszony przez wykonawcę) przed końcem listopada,

 


 

Zamenhofa 84-86

Zakończono już prace na budynku przy ul. Zamenhofa 84-86. Poniżej kilka zdjęć gotowego obiektu.

 25.08.2015

 

   W obecnym tygodniu rozpoczną się prace na budynkach przy ul. Zamenhofa 38-39 oraz przy ul. Rejtana 108-110. Prosimy lokatorów o sprawne przestawianie anten z elewacji na stojaki (we własnym zakresie), kiedy będzie to już możliwe.

Umowny termin wykonania prac mija 31.10.2015r.. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 Rejtana 53-63

 

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od wykonawcy, w pierwszym tygodniu sierpnia rozpoczną się prace przygotowawcze. Po ustawieniu rusztowań wykonawca przejdzie do montażu kotew systemowych utrzymujących warstwę fakturową. Prace wiążą się z niedogodnościami w postaci odgłosów wiercenia.

Wykonane zostaną reównież przepusty antenowe na klatkach schodowych, oraz zostaną zamontowane stojaki antenowe na kominach. Prosimy lokatorów o sprawne przestawianie anten z elewacji na stojaki (we własnym zakresie), kiedy będzie to już możliwe.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy jednocześnie przypominając, iż przedsięwzięcie termomodernizacji zawiera duży zakres prac, których nie da się wykonać w błyskawicznym tempie. Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby prace wykonać możliwie jak najsprawniej. 

 15/18.05.2015r.

    Kolejni wykonawcy przystępują do prac termomodernizacyjnych obiektów przewidzianych do modernizacji na 2015r. Organizacja placu budowy rozpoczęła się już przy Zamenhofa 40-42. Prace przy segmencie przy segmencie 41-42 powinny zakończyć się z końcem lipca 2015r., natomiast prace przy segmencie 40 powinny potrwać od sierpnia do końca września 2015r. Miejmy nadzieję, że korzystna aura pozwoli na sprawne prowadzenie prac. Ze względów bezpieczeństwa zostanie zamknięte przejście pomiędzy pawilonem handlowym a szczytem budynku.

Rozpoczęto ustawianie rusztowań na bloku Zamenhofa 84-86. Wykonawca, również ze względów bezpieczeństwa, zamknie przejście pomiędzy szczytami klatek Zamenhofa 86 a Zamenhofa 40. 

Trwają prace na budynku Zamenhofa 88-98 a dokładnie na segmencie 94-98. Wykonawca przystąpił do klejenia płyt styropianowych, po wykonaniu kotwienia warstwy fakturowej do warstwy konstrukcyjnej. Wykonawca zapewnia, iż zwiększona liczba pracowników na budowie spowoduje, iż prace zostaną wykonane sprawnie i właściwie.

 Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.Pierwsze zadanie z 13 zaplanowanych na 2015r. zostało już ukończone. Mamy nadzieję, że pozostałe zadania zakończą się równie sprawnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16.04.2015r.

  Roztrzygnięte zostały już wszystkie procedury przetargowe dotyczące termomodernizacji w 2015r. Udało się wyłonić Wykonawców na wszystkie zaplanowane zadania.

Zestawienie Wykonawców znajduje się poniżej:

L.p.

Nieruchomość

Wykonawca

1.

Zamenhofa 19-24

Przedsiębiorstwo Budowlane „NOWAK”

Ryszard Nowak

ul. Skryta 6, 64-100 Leszno

 

2.

Zamenhofa 70-72

Firma MALKOR

Grzegorz Orłowski

ul. Hubala 11, 64-100 Leszno

3.

Rejtana 108-110

Firma MALKOR

Grzegorz Orłowski

ul. Hubala 11, 64-100 Leszno

4.

Rejtana 75-85

Firma MALKOR

Grzegorz Orłowski

ul. Hubala 11, 64-100 Leszno

5.

Zamenhofa 34-36

Przedsiębiorstwo Budowlane „NOWAK”

Ryszard Nowak

ul. Skryta 6, 64-100 Leszno

6.

Zamenhofa 26-31, 49-50

Przedsiębiorstwo Budowlane „NOWAK”

Ryszard Nowak

ul. Skryta 6, 64-100 Leszno

7.

Zamenhofa 38-39

Zakład Murarski

Jan Majchrzak

Wilkowice, Ul. Święciechowska 5

64-115 Święciechowa

8.

Zamenhofa 73-83

Zakład Murarski

Jan Majchrzak

Wilkowice, Ul. Święciechowska 5

64-115 Święciechowa

9.

Rejtana 5-14

Zakład Usług Ogólnobudowlanych

Mirosław Miałkowski

Kłoda 59C

64-130 Rydzyna

10.

Zamenhofa 88-98

Zakład Ogólnobudowlany Janusz Hajdacz

Ul. Szamotulska 95

64-551 Otorowo

11.

 

Rejtana 53-63

Zakład Ogólnobudowlany Janusz Hajdacz

Ul. Szamotulska 95

64-551 Otorowo

12.

Zamenhofa 40-42

Konsorcjum

Nortman-Gorczyca

ul. Leszczyńska 54, 64-115 Święciechowa

Lider konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman

ul. Leszczyńska 54

64-115 Święciechowa

Partner konsorcjum:

REMONDEK Sebastian Gorczyca

ul. Malinowa 12, 64-111 Lipno

13.

 

Zamenhofa 84-86

Przedsiębiorstwo Budowlane

„PK-BUD”

Krzysztof Puślecki

Ul. Niepodległości 35, 64-100 Leszno

 10.04.2015r.

   Rozpoczęły się prace związane z ustawianiem rusztowań na nieruchomości Rejtana 75-85. Prace zostaną rozpoczęte od budynku 75-76 i na tej części powinny zakończyć się z końcem maja (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych).

   Ruszyły również długooczekiwane prace wykańczające na budynku Zamenhofa 51-63. Przy korzystnej pogodzie nie powinny potrwać dłużej niż do połowy maja.

   W dniu wczorajszym nastąpiło również otwarcie ofert przetargowych, dotyczących termomodernizacji pozostałych zadań tj. Zamenhofa 40-42, Zamenhofa 84-86, Zamenhofa  88-98 oraz Rejtana 53-63. Komisja przetargowa pracuje nad weryfikacją przedstawionych dokumentów.

  


02.04.2015r.

   Niekorzystna aura powoduje, iż zakończenie prac na obiekcie Zamenhofa 51-63 się przedłuża. Mamy nadzieję, że taka sytuacja potrwa przez krótki okres czasu i po świętach będzie można w pełni przystąpić do prowadzenia prac.

Z informacji przekazanych przez Inspektora Nadzoru wynika, że jeżeli średniodobowa temperatura ustabilizuje się na poziomie 8°C, prace będzie można prowadzić w pełnym ich zakresie. Wymagania takie, podyktowane są kartami technicznymi zastosowanych materiałów budowlanych i obawą przed utratą gwarancji ze strony dostawcy chemii budowlanej.

   Na lepsze warunki atmosferyczne, czekają także wykonawcy bloków Zamenhofa 23-24 oraz Zamenhofa 70-72 aby zakończyć prace tynkarsko - malarskie.  Podobnie jak wyżej potrzebna jest ustabilizowana temperatura średniodobowa oraz brak opadów deszczu.

 


Rejtana 5-14

      W dniu 27.03.2015r.(tj. piątek) Wykonawca powinien rozpocząć organizację placu budowy. Prace zostaną rozpoczęte od bloku 5-7 strona balkonowa. Prace główne rozpoczną się w tygodniu następnym i na tym segmencie powinny zakończyć się około połowy maja (w zależności od warunków pogodowych). Płyty balkonowe, które były remontowane w latach ubiegłych, nie będą podlegać modernizacji - jedynie zostaną zmodernizowane ściany.

Jak już było wcześniej podawane do wiadomości, anteny z elewacji będą musiały zostać przeniesione na specjalne stojaki na dachu, które ustawi Wykonawca. Przeniesienie anteny z elewacji na dach pozostaje w gestii lokatora. Wykonawca, za dodatkową opłatą może taką usługę wykonać i w tym celu prosimy o kontakt z kierownikiem budowy w biurze budowy, które będzie ustawione w pobliżu nieruchomości.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 


Termomodernizacja

 Do tej pory wyłonionych zostało 4 wykonawców na 9 zadań zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.

Przetarg na pozostałe 4 zadania, dla których z uwagi na zbyt wysokie ceny ofertowe nie wyłoniono Wykonawców, zostanie ponowiony w najbliższych dniach.

Jeśli w kolejnym przetargu Spółdzielni nie uda się osiągnąć cen, które nie spowodują wzrostu funduszu termomodernizacyjnego większego niż zakładano, to realizacja tych zadań zostanie przesunięta na przyszły rok, a cały proces termomodernizacji może wydłużyć się do wcześniej planowanego okresu.

 

Zestawienie Wykonawców:

L.p.

Zakres

Wykonawca

1.

Termomodernizacja – Zamenhofa 19-24

Przedsiębiorstwo Budowlane „NOWAK”

Ryszard Nowak

ul. Skryta 6, 64-100 Leszno

 

2.

Termomodernizacja – Zamenhofa 70-72

Firma MALKOR

Grzegorz Orłowski

ul. Hubala 11, 64-100 Leszno

3.

Termomodernizacja – Rejtana 108-110

Firma MALKOR

Grzegorz Orłowski

ul. Hubala 11, 64-100 Leszno

4.

Termomodernizacja – Rejtana 75-85

Firma MALKOR

Grzegorz Orłowski

ul. Hubala 11, 64-100 Leszno

5.

Termomodernizacja – Zamenhofa 34-36

Przedsiębiorstwo Budowlane „NOWAK”

Ryszard Nowak

ul. Skryta 6, 64-100 Leszno

6.

Termomodernizacja – Zamenhofa 26-31, 49-50

Przedsiębiorstwo Budowlane „NOWAK”

Ryszard Nowak

ul. Skryta 6, 64-100 Leszno

7.

Termomodernizacja – Zamenhofa 38-39

Zakład Murarski

Jan Majchrzak

Wilkowice,

Ul. Święciechowska 5

64-115 Święciechowa

8.

Termomodernizacja – Zamenhofa 73-83

Zakład Murarski

Jan Majchrzak

Wilkowice,

Ul. Święciechowska 5

64-115 Święciechowa

9

Termomodernizacja – Rejtana 5-14

Zakład Usług Ogólnobudowlanych

Mirosław Miałkowski

Kłoda 59C

64-130 Rydzyna

 

Trwające prace.....

      Prowadzone prace na budynku Zamenhofa 70-72 powinny zakończyć się w połowie kwietnia - przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Trwające prace na Zamenhofa 19-24 (obecnie trwają prace na segmencie 23-24) będą prowadzone sukcesywnie. Całość prac - przy korzystnej aurze - powinna zakończyć się z końcem maja.

O terminach prac na pozostałych budynkach poinformujemy, gdy tylko otrzymamy harmonogramy prac od firm Wykonawczych.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

Zamenhofa 51-63

      Prace na tym budynku przysparzają najwięcej kłopotów. Z winy Wykonawcy Spółdzielnia została zmuszona do przesunięcia terminu wykonania prac, które będą kontynuowane w 2015r.

   Jak wynika z przedstawionego przez PB MICHALSKI harmonogramu, wszystkie prace powinny zakończyć się do końca kwietnia 2015r.

W chwili obecnej, wahania temperatur uniemożliwiają przystąpienie do wykonania ostatecznej warstwy tynku oraz do pomalowania budynku. Zostaną one wykonane, gdy tylko średniodobowa temperatura się ustabilizuje. Będą natomiast kontynuowane prace remontowe na balkonach.


  

Anteny na dachach

      Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, iż na blokach termomodernizowanych należy zdemontować wszelkie anteny z elewacji budynku. W celu umożliwienia kontynuacji odbioru telewizji poprzez anteny, lokatorzy mają możliwość umieszczenia anten (własnych - według potrzeb) na specjalnie do tego zamontowanych stojakach na dachach budynków - które będą sukcesywnie montowane na kominach.

Koszty montażu anten ponosi lokator we własnym zakresie. Firmy wykonujące docieplenia mogą wykonać taką usługę za dodatkową opłatą.

Anteny prosimy przestawiać, gdy tylko zostaną wykonane przepusty na klatkach schodowych (do wyprowadzenia przewodów na dach) i zamontowane stojaki. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.Przetargi na prace termomodernizacyjne....

    Po rozstrzygnięciu drugiego przetargu na prace termomodernizacyjne, wyłoniono Wykonawców na kolejne zadania. Najkorzystniejsze oferty przedstawili:

 

Zamenhofa 26-31;49-50 - prace wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Budowlane "NOWAK", ul. Skryta 6, 64-100 Leszno

Zamenhofa 38-39  -  prace wykonywać będzie Zakład Murarski Jan Majchrzak, ul. Święciechowska 5, 64-115 Wilkowice

Zamenhofa 73-83 - prace wykonywać będzie Zakład Murarski Jan Majchrzak, ul. Święciechowska 5, 64-115 Wilkowice

 


       Odbył się przetarg na prace termomodernizacyjne, planowane do wykonania w 2015r. Udało się wyłonić Wykonawców na 5 spośród 13 planowanych zadań a pozostałe zostały unieważnione. Powodem unieważnienia części przetargu były zbyt wysokie ceny, jakie Wykonawcy zażądali w swoich ofertach przetargowych.

Poniżej zestawienie Zadań, na które wyłoniono Wykonawców:

 

Zamenhofa 19-24 - prace wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Budowlane "NOWAK", ul. Skryta 6, 64-100 Leszno

Zamenhofa 34-36 - prace wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Budowlane "NOWAK", ul. Skryta 6, 64-100 Leszno

Zamenhofa 70-72 - prace wykonywać będzie Firma MALKOR, Grzegorz Orłowski, ul. Hubala 11, 64-100 Leszno

Rejtana 75-85 - prace wykonywać będzie Firma MALKOR, Grzegorz Orłowski, ul. Hubala 11, 64-100 Leszno

Rejtana 108-110 - prace wykonywać będzie Firma MALKOR, Grzegorz Orłowski, ul. Hubala 11, 64-100 Leszno

 

Spółdzielnia ogłosiła kolejny przetarg na prace termomodernizacyjne dla 3 kolejnych zadań. Postępowanie jest w trakcie roztrzygania.Harmonogram termomodernizacji na 2015r.

 

     

 Jeżyki, wróble, kawki....

      W związku z zasiedleniem przez ptaki szczelin podstropowych na elewacjach budynków, zostały one objęte ochroną ornitologiczną. W nawiązaniu do opinii wydanej przez ornitologa prowadzenie prac (do czasu zakończenia okresu lęgowego ptaków - koniec lipca / połowa sierpnia) odbywać się będzie w ograniczonym zakresie.

    W związku z powyższym Wykonawcy zobowiązani zostali do modyfikacji harmonogramów prowadzonych prac.

  Osiedle nabiera kolorów

 

 

 

      Po zdemontowaniu części rusztowań, odsłoniła się jedna z elewacji na Os. Zamenhofa 43-48 ukazując swoje nowoczesne i kolorowe oblicze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

Rusztowania ustawione

 

 

         Rusztowania stanęły wokół bloków na Os. Zamenhofa oraz Os. Rejtana. Przewidywany termin zakończenia prac 31.10.2014r.

Prace wykonywane są przez następujące firmy:

 

Firma Malkor, Grzegorz Orłowski                                   - Zamenhofa 43-48 oraz 64-69

Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski Sp. z o.o.           - Zamenhofa 51-63

Konsorcjum Budowlane Majchrzak, Baryga, Nowak      - Rejtana 64-74

 

 

 

 

Biura Spółdzielni czynne są:
pon., wt., czw.: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 16.00
piątek: 7.00 - 14.00
Zarząd przyjmuje interesantów w środy
w godz: 14.00 - 16.00

 

Awarie po godziniach pracy
tel. kom. 665 77 23 23

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" w Lesznie

 

ul.Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno
tel./fax. 65 526-77-23, 526-77-25
email: sekretariat@sm-przylesie.pl