Zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości od dnia 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe sporządzane po tym dniu przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe musi być przygotowane w formie elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym sPUAP. W takiej formie sprawozdanie finansowe jest składane do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w formacie XML i w takiej formie jest udostępniane na stronie internetowej Krajowego Rejestru Sądowego pod linkiem ekrs.ms.gov.pl po wpisaniu nr KRS Spółdzielni ( 0000043991).

Do pobrania lub przeglądania dostępne są tam następujące dokumenty: roczne sprawozdanie finansowe, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty, sprawozdanie Zarządu z działalności za dany rok.

Adres

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie
ul. Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno
tel./fax. 65 526-77-23, 526-77-25

email: sekretariat@sm-przylesie.pl

Telefony

65 526 95 47 – Sekretariat
65 526 95 48 – Sprawy członkowskie
65 526 95 49 – Czynsze
65 526 95 52 – Windykacja
65 526 95 53 – Administracja
65 526 95 54 – Klub

Godziny otwarcia biura

pon., wt., czw. 7.00-15.00
środa 7.00-16.00
piątek 7.00-14.00

Zarząd przyjmuje interesantów
w środy w godz: 14.00 – 16.00

Awarie po godziniach pracy
tel. kom. 665 77 23 23

Adres

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Przylesie” w Lesznie

ul. Tadeusza Rejtana 43,
64-100 Leszno
tel./fax. 65 526-77-23, 526-77-25
email: sekretariat@sm-przylesie.pl

Telefony

65 526 95 47 – Sekretariat
65 526 95 48 – Sprawy członkowskie
65 526 95 49 – Czynsze
65 526 95 52 – Windykacja
65 526 95 53 – Administracja
65 526 95 54 – Klub

Godziny otwarcia biura

pon., wt., czw. 7.00-15.00
środa 7.00-16.00
piątek 7.00-14.00

Zarząd przyjmuje interesantów
w środy w godz: 14.00 – 16.00

Awarie po godziniach pracy
tel. kom. 665 77 23 23