Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Przysługuje osobie, która spełnia poniższe warunki:

1. Posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu – osoba chcąca otrzymać dodatek mieszkaniowy:

  • może być właścicielem lokalu,
  • może go wynajmować,
  • może posiadać spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie),
  • może oczekiwać na mieszkanie socjalne (dowodem jest orzeczenie sądu o przyznaniu takiego lokum).

2. Spełnia kryterium dochodowe.

* dochód brutto w przeliczeniu na 1 członka rodziny zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym

3. Zajmuje lokal o określonej maksymalnej powierzchni użytkowej, która została zdefiniowana w ustawie jako “powierzchnia normatywna”- kryterium to jest określone odgórnie, a obecnie powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna wymagająca ze względu na stan zdrowia oddzielnego pokoju.

Jak to załatwić?

Szczegółowe informacje, w tym wzory pozostałych wniosków oraz wykaz wymaganych załączników znajdują się na stronie internetowej:


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie

ul. Tadeusza Rejtana 43 64-100 Leszno
e-mail: sekretariat@sm-przylesie.pl
telefon kontaktowy: 65 526 95 47

Adres

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie
ul. Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno
tel./fax. 65 526-77-23, 526-77-25

email: sekretariat@sm-przylesie.pl

Telefony

65 526 95 47 – Sekretariat
65 526 95 48 – Sprawy członkowskie
65 526 95 49 – Czynsze
65 526 95 52 – Windykacja
65 526 95 53 – Administracja
65 526 95 54 – Klub

Godziny otwarcia biura

pon., wt., czw. 7.00-15.00
środa 7.00-16.00
piątek 7.00-14.00

Zarząd przyjmuje interesantów
w środy w godz: 14.00 – 16.00

Awarie po godziniach pracy
tel. kom. 665 77 23 23

Adres

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Przylesie” w Lesznie

ul. Tadeusza Rejtana 43,
64-100 Leszno
tel./fax. 65 526-77-23, 526-77-25
email: sekretariat@sm-przylesie.pl

Telefony

65 526 95 47 – Sekretariat
65 526 95 48 – Sprawy członkowskie
65 526 95 49 – Czynsze
65 526 95 52 – Windykacja
65 526 95 53 – Administracja
65 526 95 54 – Klub

Godziny otwarcia biura

pon., wt., czw. 7.00-15.00
środa 7.00-16.00
piątek 7.00-14.00

Zarząd przyjmuje interesantów
w środy w godz: 14.00 – 16.00

Awarie po godziniach pracy
tel. kom. 665 77 23 23