O SPÓŁDZIELNI

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie została  wpisana  do rejestru sądowego nr RS 297   2 listopada 1987 roku a od 1 stycznia 1988 roku  rozpoczęła działalność gospodarczą.

Administruje i zarządza budynkami wielorodzinnymi o ogólnej powierzchni 119.391,84 m2 . Ogólnie zarządza 1897 mieszkaniami 177 garażami. Ponadto jest właścicielem lokali użytkowo-handlowych o powierzchni 1053,07m2.

Spółdzielnia  zarządza zasobami mieszkaniowymi położonymi w osiedlach:

-          Zamenhofa

-          Rejtana

-          Studzienna

-          Leśna  Osada

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą i celem której jest utrzymanie zasobów mieszkaniowych i posiadanych nieruchomości w należytym stanie technicznym.

Codzienność Spółdzielni to przede wszystkim prawidłowa eksploatacja zasobów, realizacji inwestycji i remontów, dbałość o dobrą kondycje finansową, porządek i bezpieczeństwo oraz szeroka działalność kulturalna.

 

Spółdzielnia to przede wszystkim członkowie, mieszkańcy i pracownicy zaangażowani w jej sprawne funkcjonowanie.

 

Biura Spółdzielni czynne są:
pon., wt., czw.: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 16.00
piątek: 7.00 - 14.00
Zarząd przyjmuje interesantów w środy
w godz: 14.00 - 16.00

 

Awarie po godziniach pracy
tel. kom. 665 77 23 23

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" w Lesznie

 

ul.Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno
tel./fax. 65 526-77-23, 526-77-25
email: sekretariat@sm-przylesie.pl