Historia

Rys historyczny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” powstała w 1987 roku z części zasobów Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonych przy ul. Zamenhofa .

W dniu 15 października 1987 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków, na którym podjęto decyzję o utworzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” obejmującej 469 mieszkań o powierzchni 27.344 m2 przy ul. Zamenhofa i 185 domów jednorodzinnych.

Nazwa Spółdzielni przyjęta została od jej naturalnego położenia przy lesie. Do rejestru sądowego nr RS 297 Spółdzielnia „Przylesie”  została wpisana 2 listopada 1987 roku  a od dnia 01 stycznia 1988 roku  rozpoczęła działalność gospodarczą. W marcu 1990 roku podjęto decyzję o przyłączeniu do Spółdzielni „Przylesie” dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Studziennej co nastąpiło od 01 stycznia 1991 roku  budynki  SM „Wspólny Trud” weszły w skład „Przylesia .W lipcu 1991 roku podjęto decyzję o wydzieleniu z SM „Przylesie” zasobów domów jednorodzinnych powołując z nich Spółdzielnie Mieszkaniową „Podlasie”.

Dzisiaj Spółdzielnia zarządza 119.391,84 m2 powierzchni zasobów w 74 budynkach mieszkalnych.

Prezesi Zarządu Spółdzielni

  Tadeusz Cegielski od  1987 r.  do 1992 r.

  Elżbieta Baksalary 1992 r.

  Zbigniew Chełminiak od  1992 r do 1995 r.

  Jan Niewiedziała od  1995 r. – 2012r.

  Sabina Szady 2012 r. do 30.04.2013r.

  Kamila Mulczyńska od 1.05.2013r.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Mizgalski 1998 r. -  1990 r.

Wojciech Sierowski 1990 r. -  1992 r.

Stefan Janasik 1992 r. -  1993 r.

Andrzej Koronowski 1993 r. -  1996 r.

Andrzej Prus 1996 r. -  1999 r.

Halina Pacholska 1999 r.  -  2003 r.

Paweł Okunek 2003 r. –  2008 r.

Jasiak  Andrzej 2008 r. -  2011 r.

Sabina Szady 2011 r. -  2012 r. (od 05.2013 - do 07.05.2014)

Jan Majchrzak - od 2014 r - do 2017 r
 
Krzysztof Ślusarz - od 2017 - do nadal

 

Biura Spółdzielni czynne są:
pon., wt., czw.: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 16.00
piątek: 7.00 - 14.00
Zarząd przyjmuje interesantów w środy
w godz: 14.00 - 16.00

 

Awarie po godziniach pracy
tel. kom. 665 77 23 23

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" w Lesznie

 

ul.Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno
tel./fax. 65 526-77-23, 526-77-25
email: sekretariat@sm-przylesie.pl