Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę  i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
Rada Nadzorcza liczy od 5 do 9 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni.
Kadencja Rady, jako organu trwa 3 lata  (obecnie 2017-2020).
Członów Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje:

  • Przewodniczący Rady  
  • w przypadku nieobecności Przewodniczącego -  jego Zastępca,  w miarę  potrzeb jednak nie mniej niż raz w miesiącu.
     

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Lesznie

Krzysztof Ślusarz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Cecylia Łuczak - Z-ca Przewodniczącego Rady

 

Izabela Prętkowska - Sekretarz Rady

 

Komisja Rewizyjna

Renata Ostanowicz - Przewodnicząca Komisji

Cecylia Łuczak - członek

Krzysztof Ślusarz - członek

 

Komisja GZM

Aneta Lewusz - Przewodniczący Komisji

Izabela Prętkowska - członek

Krzysztof Ślusarz - członek

     

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej i uchwały podjęte na posiedzeniach znajdują się do pobrania w dziale Dokumenty.

 

Biura Spółdzielni czynne są:
pon., wt., czw.: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 16.00
piątek: 7.00 - 14.00
Zarząd przyjmuje interesantów w środy
w godz: 14.00 - 16.00

 

Awarie po godziniach pracy
tel. kom. 665 77 23 23

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" w Lesznie

 

ul.Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno
tel./fax. 65 526-77-23, 526-77-25
email: sekretariat@sm-przylesie.pl