Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie, apeluje do wszystkich Mieszkańców o:

  • niepozostawianie otwartych drzwi na klatkę schodową,
  • zamykanie drzwi do piwnic na klucz,
  • nieumożliwianie osobom postronnym i nieupoważnionym, w tym bezdomnym, przebywania w budynku – bardzo często traktują oni klatkę schodową jako noclegownię, a przebywając tam palą papierosy i piją alkohol, co sprawia duże zagrożenie dla mieszkańców budynku,
  • zachowanie zwiększonej czujności i rozsądku oraz każdorazowe upewnienie się z kim mamy do czynienia przy wpuszczaniu obcych osób do budynku i mieszkania.

W przypadku zauważenia naruszeń porządku, prosimy o zgłaszanie ich odpowiednim służbom:

Numer alarmowy                    112

Policja                                     997

Dzielnicowy Policji                ul. Rejtana, Zamenhofa: 516 952 435, ul. Studzienna: 516 952 395

Straż miejska                          986, (65) 529 82 00, 607 641 302