Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie informuje, że tegoroczna letnia przerwa w dostawie energii cieplnej na cele ciepłej wody użytkowej, spowodowana koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych systemu ciepłowniczego, zaplanowana jest w terminie od 24 czerwca 2024 r. do 3 lipca 2024 r.