Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie, z uwagi na występujące awarie instalacji kanalizacyjnej, przypomina jak dbać o instalację kanalizacyjną, aby zapobiegać potencjalnym awariom.

  1. Do muszli klozetowych i odpływów kanalizacyjnych nie wrzucaj przedmiotów stałych, śmieci, materiałów higieny intymnej, ręczników papierowych, resztek pożywienia i innych przedmiotów mogących zatamować przepływ.
  2. Unikaj wylewania tłuszczów i olejów do odpływów. Tłuszcze mogą osadzać się w rurach powodując zatykanie się przewodów. Zamiast tego, zgromadzone tłuszcze należy zbierać i wyrzucać do śmieci.
  3. Nigdy nie wrzucaj do odpływów toksycznych substancji, takich jak farby, rozpuszczalniki, chemikalia gospodarstwa domowego i leki farmaceutyczne.
  4. Zadbaj o regularne czyszczenie odpływów, aby zapobiegać ich zatkaniu. Zaleca się stosowanie specjalnych sitek zapobiegających przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych i włosów do instalacji. Do bieżącego czyszczenia używaj przeznaczonych do tego celu środków.
  5. Reaguj na wszelkie oznaki problemów takie jak wycieki lub dziwne odgłosy.

Pamiętając o tych wskazówkach, można utrzymać instalację kanalizacyjną w dobrym stanie i zapobiegać ewentualnym awariom.

Zgodnie z § 4 pkt 5. Regulaminu Porządku Domowego „(…) W razie zapchania rur pionów kanalizacyjnych przez użytkowników położonych ponad niedrożnym lokalem mogą zostać oni obciążeni wynikłymi z tego tytułu kosztami usunięcia awarii.”