Szczegółowy sposób segregacji określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA WYBRANYCH FRAKCJI ODPADÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 19), tj. z dnia 7 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028)

Główną zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO), który związany jest z ujednoliceniem zasad segregacji odpadów na terenie całego kraju, jest oddzielenie surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania ze szkła i odpady biodegradowalne. Osobno gromadzimy również popiół.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej wartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Odpady te należy segregować, a odbiór ich odbywa się spod nieruchomości.

źródło i więcej informacji dostępne na stronie >> KZGRL <<