• Na czym polega poprawa efektywności energetycznej?

Poprawa efektywności energetycznej jest kluczowym krokiem w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej polegają na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu lub instalacji, w wyniku czego obniżone zostają koszty eksploatacyjne oraz zmniejszone zostaje zużycie energii pierwotnej.

 • Co do tej pory zostało zrobione?

W celu poprawy efektywności energetycznej, do tej pory zostały wykonane następujące prace i usprawnienia:

  1. Zamontowano zawory termostatyczne na grzejnikach.
  2. Zwiększono izolacyjność cieplną stropów nad ostatnią kondygnacją.
  3. Wymieniono stolarkę okienną.
  4. Zwiększono izolacyjność cieplną przegród zewnętrznych.
  5. Zwiększono izolacyjność cieplną stropów nad tunelami.
  6. Wymieniono oświetlenie części wspólnych na energooszczędne.
 • Realizowane obecnie zmiany i usprawnienia, celem poprawy efektywności energetycznej.

  1. Montaż wielofunkcyjnych, termostatycznych zaworów cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, które ograniczają przepływ w rurociągu do minimalnego, wymaganego poziomu. Dodatkowo, zawór pozwala na termiczne równoważenie w całej instalacji cyrkulacyjnej, utrzymując jednocześnie stałą temperaturę w całym systemie.
  2. Zwiększenie izolacyjności cieplnej stropów nad piwnicami. Ciepłe powietrze ma tendencje do przenikania przez przegrody z pomieszczeń cieplejszych do pomieszczeń chłodniejszych. Docieplenie stropów piwnic pozwala na ograniczenie strat energii cieplnej z pomieszczeń mieszkalnych do pomieszczeń nieogrzewanych. Zapobiega także przed nieuprawnionym korzystaniem z ciepła nieopomiarowanego w suszarniach.
 • Dlaczego docieplenie stropów nad piwnicami?

   Potocznie mówi się, że ciepło zawsze ucieka do góry. Skąd zatem decyzja o dociepleniu stropów nad piwnicami? Otóż ciepło, zgodnie z prawami fizyki budowli przenika z pomieszczeń cieplejszych (mieszkań) do pomieszczeń zimniejszych (piwnic). Nie da się tego procesu zatrzymać, natomiast można go ograniczyć poprzez zwiększenie oporu cieplnego przegrody (stropu), stosując izolację termiczną.

Przy znacznych wzrostach cen energii, wszystkie rozwiązania ograniczające straty przynoszą wymierne korzyści. Decyzje o dociepleniu stropów piwnic zostały podjęte na bazie analizy ilości zaoszczędzonej energii, wyznaczonej zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 05 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Poniżej znajduje się kalkulacja, dla przykładowego bloku 3-klatkowego. Należy zaznaczyć, że ceny obecnie są niższe od rzeczywistych, wskutek zastosowania tarczy antyinflacyjnej. Zatem rzeczywiste ceny energii są wyższe.

 

Jak wynika z powyższej analizy, czas zwrotu przy obecnych cenach energii, to ponad 7 lat. Przy wyższych cenach energii, będzie on jeszcze krótszy.

   Metoda natryskiwania wełny skalnej w masie cementowej, pozwala na dodatkową ochronę przeciwpożarową. Zastosowany materiał posiada odpowiednią odporność ogniową. W miejscach trudnodostępnych, wklejane są paski wełny skalnej, które nie wpływają na zmniejszenie właściwości izolacyjnej oraz ogniowej przegrody.

 • Co jeszcze możemy zrobić w przyszłości w celu poprawy efektywności energetycznej?

   Poprawa efektywności energetycznej wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów finansowych. Jednakże w perspektywie znaczących wzrostów cen energii oraz mając na uwadze dyrektywę unijną o konieczności zwiększania efektywności energetycznej. należy planować i realizować wprowadzanie zmian lub usprawnień, celem obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej.

W związku z tym należy:

  1. Kontynuować montaż wielofunkcyjnych, termostatycznych zaworów cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.
  2. Kontynuować poprawę izolacyjności cieplnej stropów nad piwnicami.
  3. Zastosować izolację termiczną na instalacji ciepłej wody użytkowej, podczas wymiany pionów.
  4. Rozważyć wymianę stolarki okiennej na stolarkę o niskim współczynniku przenikania ciepła.
  5. Rozważyć możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz zastosowanie grzejników niskotemperaturowych.