Wyjaśniamy jak czytać nową formę rozliczenia za wodę.
1 – adres lokalu, którego rozliczenie dotyczy.
2 – adres korespondencyjny.
3 – symbol wodomierza, ZW oznacza wodomierz wody zimnej, CW oznacza wodomierz wody ciepłej.
Częste pytanie:
Dlaczego na rozliczeniu widnieje 8 pozycji, skoro w moim mieszkaniu są tylko 4 wodomierze?
Rozliczenie dotyczy okresu od początku stycznia do końca kwietnia br. W tym czasie w większości mieszkań odbyła się wymiana wodomierzy. Na rozliczeniu zestawione są odczyty zarówno „starych” wodomierzy za okres od 1 stycznia do dnia wymiany oraz „nowych” od dnia zainstalowania do 30. kwietnia.
4 – pozycja „Rozliczenie CW” obejmuje tylko koszt podgrzania wody, nie zawiera kosztów wody samej w sobie.
5 – pozycja „Rozliczenie ZW” to koszt całkowity zużycia wody – obejmuje łączną ilość zużytej wody, zarówno zimnej jak i przeznaczonej do podgrzania.
6- kwota nadpłaty lub niedopłaty po rozliczeniu.