Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie informuje, że w związku z zakończeniem roku finansowego wnioski o wyliczenie kosztów termomodernizacji do spłaty przypadających na dany lokal złożone po dniu 01.12.2023 r. zostaną rozpatrzone po 10 stycznia 2024 r.