SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie przypomina, że

zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu Porządku Domowego

ZABRANIA SIĘ ZASTAWIANIA POMIESZCZEŃ OGÓLNEGO UŻYTKU

PRZEDMIOTAMI, KTÓRE UTRUDNIAJĄ SWOBODNE PRZEMIESZCZANIE SIĘ NA WYPADEK POŻARU.

 

Zastawianie klatek schodowych i korytarzy przedmiotami jest nie tylko uciążliwe dla innych mieszkańców, ale również stanowi poważne zagrożenie!

Utrudnienie ewakuacji

W przypadku pożaru (lub innego zagrożenia) osoby zamieszkujące budynek muszą szybko i sprawnie opuścić go i udać się na zewnątrz. Jeśli klatka schodowa lub korytarz jest zastawiony przedmiotami, może to poważnie utrudnić proces ewakuacji, a nawet spowodować ryzyko uwięzienia, zwłaszcza w przypadku osób starszych, schorowanych lub niepełnosprawnych. Napotkanie przeszkód, szczególnie w panice, zwiększa ryzyko wypadków i poważnych obrażeń.

Utrudnienie pracy służb ratowniczych

W przypadku nagłego wezwania, służby ratunkowe muszą mieć najszybszy możliwy dostęp do budynku, aby pomóc ratować lub ewakuować ludzi i ugasić pożar. Przedmioty zastawiające korytarz lub klatkę schodową mogą utrudnić lub uniemożliwić pracę służb ratunkowych, np. poprzez utrudnienia wniesienia noszy lub sprzętu ratunkowego.

Ryzyko rozprzestrzeniania pożaru

Zastawianie klatek schodowych i korytarzy przedmiotami może zwiększyć ryzyko powstania lub rozprzestrzeniania się pożaru. Przedmioty te mogą stanowić źródło ognisk zapalnych które połączone z innymi czynnikami (np. brak dobrego nawiewu powietrza) mogą prowadzić do rozwoju pożaru.

 

W związku z tym, ważne jest aby mieszkańcy budynków pamiętali o odpowiedzialnym traktowaniu wspólnych przestrzeni i zachowywaniu porządku tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich mieszkańców.

Prosimy o zastosowanie się do zaleceń i bieżące usuwanie zalegających przedmiotów z klatek schodowych i korytarzy piwnicznych.